O’Chanada

tartans-leaf.jpg

 

 

O’ Chanada

O Chanada, dùthaich nan gaisgeach còir,

Crùn air do cheann de dhuilleag dhearg is òir.

Bho chuan gu cuan le òran binn,

Do chliù nì sinn a luaidh,

Fo dhìon do sgéith tha saorsa ghrinn

Nach spìon an namhaid uainn.

O Chanada, dùrachd ar cridh’,

 Sonas le sìth is maitheas Dhè d’ar tìr.

Sonas le sìth is maitheas Dhè d’ar tìr.

 

Advertisements
Published in: on October 6, 2006 at 5:09 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://davidfionnclarke.wordpress.com/2006/10/06/chanada/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: